คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2018

กำหนดการนมัสการพระเจ้าในโอกาส “เดือนแห่งชัยชนะ” (อีสเตอร์)

easterhead


วันอาทิตย์ทางตาล

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

คืนวันศุกร์ประเสริฐ
คืนวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เริ่มเวลา 19.00 น.

วันคืนพระชนม์
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018
รอบเวลา 05.30 น. และ 10.00 น.