กำหนดการนมัสการพระเจ้าในโอกาส “วันแห่งชัยชนะ”

lent-157185911-589ff1843df78c4758fd6641

วันอาทิตย์ทางตาล (Palm Sunday)
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017
เริ่มนมัสการเวลา 10:00 น.

วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2017
เริ่มนมัสการเวลา 19:00 น.

วันแห่งชัยชนะ (Easter Sunday)
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017
นมัสการพระเจ้ายามรุ่งอรุณ เริ่มเวลา 05:30 น. และ นมัสการพระเจ้าเวลาเช้า เริ่มเวลา 10:00 น.