คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2016

ประมวลภาพ การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ 25.12.16

" พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมี
ท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง
ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น "
- ลูกา 2:14 -

ประมวลภาพ Candle Light Service, 24th December 2016

" ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ผู้ที่มหัศจรรย์ ที่ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช "
- อิสยาห์ 9:6 -

พันธกิจ l Missions
ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมสืบทอดมรดกแห่งความเชื่อโดย
1. นมัสการอย่างถูกต้อง
2. สร้างชีวิตสมาชิกด้วยพระวจนะ
3. ถวายทรัพย์ เวลา และความสามารถในการรับใช้
4. มีภาระใจในการประกาศ
5. มีสามัคคีธรรมร่วมกัน

วิสัยทัศน์ l Vision
สืบทอดมรดกแห่งความเชื่อและความรัก
โดยการเสริมสร้างสมาชิก
ด้วยการใช้พระวจนะของพระเจ้า
นำไปสู่การเกิดผลสมบูรณ์

กำหนดการคริสตมาส ประจำปี 2016

36040959-christmas-picturesกำหนดการคริสตมาส ประจำปี 2016
1) นมัสการในคืนวันคริสต์มาส (Candlelight Service) วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2016 เวลา 19:00 น.
2) นมัสการพระเจ้าในวันคริสต์มาส วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2016 เวลา 10:00 น. ซึ่งจะเป็นการนมัสการในรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากการนมัสการปกติ และจะมีการถวายเพลงพิเศษและการแสดงต่างๆในวันนี้

หมายเหตุ
1) ปีนี้งดงานคริสต์มาสในภาครื่นเริงและงดเพลงแคลอริ่ง
2) ผู้มีภาระใจถวายอาหารกลางวันในวันที่ 25 ธันวาคม สามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ใบลงชื่อหน้าห้องครัวศาลาเตียงหยก หรือจะติดต่อมาที่มน.อนุชิต จันสถิรพานิช (089-787-7608)
3) กำหนดการนมัสการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ :
ขอเชิญร่วมนมัสการรับพระพรจากพระเจ้าในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 22:00 น.