พันธกิจ l Missions
ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมสืบทอดมรดกแห่งความเชื่อโดย
1. นมัสการอย่างถูกต้อง
2. สร้างชีวิตสมาชิกด้วยพระวจนะ
3. ถวายทรัพย์ เวลา และความสามารถในการรับใช้
4. มีภาระใจในการประกาศ
5. มีสามัคคีธรรมร่วมกัน

วิสัยทัศน์ l Vision
สืบทอดมรดกแห่งความเชื่อและความรัก
โดยการเสริมสร้างสมาชิก
ด้วยการใช้พระวจนะของพระเจ้า
นำไปสู่การเกิดผลสมบูรณ์

กำหนดการนมัสการพระเจ้าในโอกาส “เดือนแห่งชัยชนะ” (อีสเตอร์)

easterhead


วันอาทิตย์ทางตาล

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

คืนวันศุกร์ประเสริฐ
คืนวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เริ่มเวลา 19.00 น.

วันคืนพระชนม์
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018
รอบเวลา 05.30 น. และ 10.00 น. 

 

 

กำหนดการคริสตมาส ประจำปี 2017

” เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า ในทันใดนั้น มีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยู่กับทูตองค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น ”
ลูกา 2:11-14

s__15458329

กำหนดการนมัสการพระเจ้าในโอกาส “วันแห่งชัยชนะ”

lent-157185911-589ff1843df78c4758fd6641

วันอาทิตย์ทางตาล (Palm Sunday)
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017
เริ่มนมัสการเวลา 10:00 น.

วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2017
เริ่มนมัสการเวลา 19:00 น.

วันแห่งชัยชนะ (Easter Sunday)
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017
นมัสการพระเจ้ายามรุ่งอรุณ เริ่มเวลา 05:30 น. และ นมัสการพระเจ้าเวลาเช้า เริ่มเวลา 10:00 น.

ประมวลภาพ การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ 25.12.16

" พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมี
ท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง
ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น "
- ลูกา 2:14 -

ประมวลภาพ Candle Light Service, 24th December 2016

" ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ผู้ที่มหัศจรรย์ ที่ปรึกษา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช "
- อิสยาห์ 9:6 -

กำหนดการคริสตมาส ประจำปี 2016

36040959-christmas-picturesกำหนดการคริสตมาส ประจำปี 2016
1) นมัสการในคืนวันคริสต์มาส (Candlelight Service) วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2016 เวลา 19:00 น.
2) นมัสการพระเจ้าในวันคริสต์มาส วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2016 เวลา 10:00 น. ซึ่งจะเป็นการนมัสการในรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากการนมัสการปกติ และจะมีการถวายเพลงพิเศษและการแสดงต่างๆในวันนี้

หมายเหตุ
1) ปีนี้งดงานคริสต์มาสในภาครื่นเริงและงดเพลงแคลอริ่ง
2) ผู้มีภาระใจถวายอาหารกลางวันในวันที่ 25 ธันวาคม สามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ใบลงชื่อหน้าห้องครัวศาลาเตียงหยก หรือจะติดต่อมาที่มน.อนุชิต จันสถิรพานิช (089-787-7608)
3) กำหนดการนมัสการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ :
ขอเชิญร่วมนมัสการรับพระพรจากพระเจ้าในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 22:00 น.